Naudojimui | GS1 Lithuania

Procesų bei informacijos valdymui

Įmonės gali derinti įvairius GS1 standartus verslo procesų, tokių kaip pavyzdžiui, atsekamumas, optimizavimui. 

Atsekamumas

Duomenų kokybė

Skaitmeninių kuponų valdymas

GS1 Digital Link - skaitmeninė jungtis