OpenPEPPOL atveria savo elektroninį viešųjų pirkimų tinklą GS1 organizacijai

Bendradarbiaudama su PEPPOL, GS1 pradės testuoti GS1 eCom pranešimų duomenų mainus PEPPOL transporto infrastruktūroje, tokiu būdu žengiant dar vieną žingsnį į viešojo bei privataus sektorių suartėjimą eVerslo erdvėje.

2014 metų vasario mėn. GS1 organizacija, bendradarbiaudama su PEPPOL, paskelbė apie GS1 duomenų pranešimų mainų testavimo PEPPOL sistemoje pradžią. PEPPOL pateikia komunikacijos tinklą, pasiekiamą interneto prieigos taškų pagalba, skirtą standartizuotų elektroninių pranešimų, grįstų PEPPOL Verslo Sąveikos Reikalavimais (Business Interoperability Specifications (BIS) mainams.
Naudojant PEPPOL sistemą galima ženkliai sumažinti laiko ir pinigų sąnaudas, atsirandančias verslo partneriams naudojantis elektroninių dokumentų mainais, o tai skatina smulkaus ir vidutinio verslo įmones pradėti naudotis savo veikloje eVerslo privalumais.
GS1 – ne pelno siekianti, tarptautinė, nevalstybinė organizacija, kurianti ir palaikanti standartus, skirtus pasaulinei tiekimo grandinei įvairiems sektoriams. Daugiau nei du milijonai GS1 sistemos narių visame pasaulyje, naudodami GS1 standartus, įvykdo daugiau nei šešis milijardus operacijų per dieną. GS1 bendradarbiauja su prekybos partnerių bendruomenėmis, pramonėmis organizacijomis, valdžios atstovais bei technologijų kūrėjais.
Svarbiausias GS1 tikslas artimiausiu metu sukurti praktika pagrįstą GS1 eCom duomenų srautų (EANCOM ir GS1 XML) sistemą, tinkamą naudoti PEPPOL duomenų transporto infrastruktūroje. Ateityje GS1 siekia pristatyti PEPPOL platformą platesnei GS1 bendruomenei: tiek viešojo sektoriaus prekių tiekėjams, tiek didiesiems prekybininkam visame pasaulyje.
GS1 Danija veiklos direktorius Douglas Hill, atsakingas už GS1 veiklą, susijusią su atviraja PEPPOL sistema, teigia: „Panaudodami standartus, į kurių kūrimą organizacijos ir įmonės investavo, mes siekiame sumažinti skirtumus tarp viešojo ir privataus sektoriaus atstovų eVerslo srityje. PEPPOL sistemos pritaikymas keletoje šalių ir verslo sektorių atskleidė, kad ši sistema yra lengvai adaptuojama.“
Netrukus GS1 pradės testuoti tokių elektroninių dokumentų, kaip EANCOM ir GS1 XML formatų GS1 e-Užsakymai ir e-Sąskaitos faktūros, pagrįstų pagrindinių duomenų (Master Data) sinchronizavimu, mainus, naudojant interneto prieigos taškus, kuriuos PEPPOL suteikė Invet sistemes kompanija . Elektroniniams duomenų mainams ir tiekimo grandinei labai svarbūs pagrindiniai duomenys, kuriems naudojami identifikatoriai vietoje produkto ar subjekto tekstinių aprašų. Šį standartą, suteikiantį galimybę automatizuoti duomenų apdorojimą ir pagerinti duomenų kokybę vienąkart investavus į bendrasias duomenų saugyklas, plačiai naudoja tiekėjai ir prekybininkai visame pasaulyje.
GS1 XML ir EANCOM standartų pranešimų naudotojai palaiko PEPPOL Verslo Sąveikos Reikalavimus (BIS) savo verslo partneriams, besinaudojantiems PEPPOL duomenų transporto infrastruktūra, kai reikalingas standartas, susiejantis su tam tikrais nacionaliniais reikalavimais, kaip pavyzdžiui Norvegijoje. Tokiu būdu atsiranda galimybė skaitmeninio verslo sąveikai tarp smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų bei kitų, tokių kaip didžioji dalis viešojo sektoriaus subjektų, kurie nesinaudoja pagrindinių duomenų metodu.
Sprendimas GS1 bendruomenei suteikti prieigą prie PEPPOL sistemos yra labai svarbus plėtojant pasaulinio lygio suderinamumą, galimybėmis keistis duomenimis daugeliui partnerių su daugeliu pasauliniu mastu.
“ PEPPOL duomenų transporto infrastruktūra yra neutrali iš esmės, todėl natūralu šia sistemą leisti naudoti kitiems verslo pranešimų tipams ir skirtingose srityse“, sako OpenPEPPOL Generalinis sekretorius André Hoddevik. “PEPPOL Verslo Sąveikų Specifikacijos (BIS) yra pagrindinis standartas siekiant verslo suderinamumo PEPPOL duomenų transporto infrastruktūroje, viešųjų pirkimų srityje, tačiau kartu šį tinklą galima naudoti ir kitokiems dideles apimties verslo pranešimams siųsti. GS1 turi dideli potencialą plėsti PEPPOL tinklo galimybes, tad mes tikimės bendradarbiauti su jais sistemos bandomuoju laikotarpiu.“, užbaigia ponas Hoddevik.
PEPPOL - nuo pradžių Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal ICT ( Informacinių ir Ryšių Technologijų) rėmimo programą, konkurencingumo ir naujovių struktūrų programoje, sukurtas suderinamumo problemoms elektroninių viešųjų pirkimų erdvėje spręsti. Sistema leidžia vienu metu sujungti daug vartotojų ir pateikia technines specifikacijas, kurias galima pritaikyti jau egzistuojančiose elektroninių viešųjų pirkimų sistemose. Šiuo metu organizacija tapo tarptautine nepelno siekiančia asociacijos OpenPEPPOL AISBL, jungiančia apie šimtą narių - privačių ir viešųjų organizacijų.

Daugiau informacijos apie PEPPOL: www.peppol.eu
Daugiau informacijos apie GS1: www.gs1.org