Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/chambers.lt/old.gs1lt.org/Ip/Request.php:265array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /var/www/vhosts/chambers.lt/old.gs1lt.org/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /var/www/vhosts/chambers.lt/old.gs1lt.org/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48

Kainoraštis

1. PRISIJUNGIMO PRIE TARPTAUTINĖS GS1 SISTEMOS MOKESTIS

Tikrajam naudotojui:

110 eur +PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 eur
220 eur + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 eur
330 eur + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 eur
450 eur + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 eur
560 eur + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 eur
680 eur + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 eur
800 eur + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 eur
920 eur + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 eur
1040 eur + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur
Asocijuotajam naudotojui* 100 eur + PVM

2. METINIS GS1 SISTEMOS PALAIKYMO MOKESTIS

Tikrajam naudotojui:

55 eur + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 eur
110 eur + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 eur
165 eur + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 eur
225 eur + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 eur
280 eur + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 eur
340 eur + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 eur
400 eur + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 eur
460 eur + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 eur
520 eur + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur
Asocijuotajam naudotojui* 65 eur + PVM

*Asocijuotieji naudotojai - įmonės, nežyminčios savo produkcijos brūkšniniais kodais, o tik teikiančios paslaugas, susijusias su brūkšniniu kodavimu.

Pastaba: Visiems GS1 sistemos mokesčiams taikomas 21% PVM mokestis.

3. MOKESČIAI UŽ PREKIŲ NUMERIŲ REGISTRAVIMĄ
3.1. Mokestis už prekių numerių, suteikiamų kiekvienam numeruojamų prekių nomenklatūriniam vienetui, registraciją**:
už pirmuosius 30 numerių po 10 eur + PVM
už numerius nuo 31 iki 100 po 6.5 eur + PVM
už numerius nuo 101 numerio  po 3.5 eur + PVM
3.2. Jei prekių numeriai registruojami naudojantis Asociacijos GS1 Lithuania administruojama elektronine prekių kodų registravimo sistema savarankiškai, mokesčiai už prekių numerių registraciją netaikomi.
3.3. Kai prekių numerių registracija atliekama savarankiškai per elektroninę prekių kodų registravimo sistemą, už registracijos pažymėjimo su GS1 prekių numeriais spausdinimą ir siuntimą paštu taikomas 7 EUR + PVM mokestis (kai pažymėjimas neviršija 3 vnt. A4 formato lapų ). Kai pažymėjimo apimtis didesnė nei 3 vnt. A4 formato lapų, už jo spausdinimą bei siuntimą paštu taikomas dvigubas mokestis.

4. MOKESČIAI UŽ PREKIŲ VAIZDINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMĄ
4.1. GS1 sistemos naudotojams produkto vieneto vieno atvaizdo įtraukimas į Asociacijos GS1 Lithuania administruojamą duomenų bazę atliekamas nemokamai.
4.2. GS1 sistemos naudotojams, norintiems gauti savo produktų aukštos kokybės atvaizdus, atitinkančius jiems keliamus reikalavimus bei tinkamus naudoti interneto svetainėse, elektroninėse parduotuvėse ir, duomenų talpyklose ar kt., patvirtintus Asociacijos GS1 Lithuania išduodamu sertifikatu, taikomi mokesčiai:


4.2.1.  Už 3 vnt. vieno produkto atvaizdų, jei produkto pavyzdys pristatomas į Asociacijos GS1 Lithuania buveinę 15 EUR+PVM
4.2.2.  Jei vienu metu užsakomi daugiau nei 10 vnt. produktų atvaizdai, taikoma 20% nuolaida bendrai sumai.
4.2.3. Jei produktų atvaizdai daromi kliento patalpose, taikomas papildomas atvykimo mokestis, nustatomas atskiru tarpusavio susitarimu.

5. MOKESČIAI UŽ BRŪKŠNINIŲ KODŲ SPAUSDINIMO KOKYBĖS VERTINIMĄ
5.1. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas verifikatoriumi GS1 sistemos naudotojams (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį) be protokolo įforminimo, nepateikiant ataskaitos raštu) - GS1 Sistemos naudotojams paslauga nemokama
5.2. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pateikiant verifikatoriaus ataskaitą su matavimo išvadomis, be protokolo įforminimo - 9.00 EUR + PVM
5.3. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas pateikiant protokolą su matavimo išvadomis (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pridedant raštišką verifikavimo rezultatų ataskaitą - 13.00 EUR + PVM.

6. KITI MOKESČIAI IR TAIKOMOS NUOLAIDOS
6.1. Per mėnesį atliekant daugiau nei 10 prekių aprašų netikslumų koregavimų (paliekant ankstesnį numerį) už kiekvieną sekantį koregavimą taikomas 3.5 EUR +PVM mokestis.
6.2. Registruojant prekių numerius ne per elektroninę sistemą, vienu metu daugiau nei 15 pavadinimų prekių, taikoma 15% nuolaida, registruojant vienu metu daugiau kaip 40 pavadinimų prekių, taikoma 25% nuolaida. Nuolaidos skaičiuojamos nuo bendros mokesčio už šį registravimą sumos.
6.3. Registruojant vienu metu tos pačios prekės visą gamą įpakavimo variantų (pav. prekės vieneto pakuotė ir kelios grupinės arba transportinės pakuotės), tai šių numerių registracijos mokestis sumažinamas 50%.
6.4. Įmonėms, registruojančioms per metus daugiau nei vieną tūkstantį prekių pavadinimų, ir pateikiančioms registravimo duomenis kompiuterinėje formoje, registravimo mokestis nustatomas atskiru susitarimu, įforminant atitinkamus dokumentus.
6.5. Įmonė arba įmonių grupė, įsigijusi papildomą GS1 gamintojo/platintojo numerį, už jį moka 50% mažesnį prisijungimo ir metinį mokestį, nei nurodyta 1-2 punktuose.
6.6. Papildomas gamintojo/platintojo numeris įmonei, išnaudojusiai visą galimų prekių numerių skaičių GS1–13 struktūroje, suteikiamas nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė jai suteiktą numerių seką išnaudoja greičiau nei per vienerius kalendorinius metus. Tokiu atveju už kiekvieną naują per vienerius metus išduodamą GS1-13 numerių seką taikomas fiksuotas vienkartinis  350 EUR + PVM mokestis.
6.7. Individualioms įmonėms arba fiziniams asmenims (pvz., ūkininkams), kurių ūkinės veiklos metinė apyvarta ne didesnė nei 6000.00 EUR, pateikus prašymą, prisijungimo mokestis gali būti sumažintas iki 65 EUR + PVM, metinis mokestis - iki 32.5 EUR + PVM.
6.8. Kai GS1 sistemos naudotojui reikalingas tik 1 GLN, o kitais GS1 standartais, jų pagrindu kuriamais identifikatoriais,  bei kitomis paslaugomis naudotis teisė neįgyjama, prisijungimo mokestis sudaro 65 EUR + PVM, metinis mokestis – 32.5 EUR + PVM.

6.9. Kai GS1 sistemos naudotojui reikalingas tik 1 arba 2 GTIN (kodai prekėms), o kitais GS1 standartais, jų pagrindu kuriamais identifikatoriais, bei kitomis paslaugomis naudotis teisė neįgyjama, prisijungimo mokestis sudaro:
už 1 GTIN 55 EUR + PVM, metinis mokestis – 40 EUR + PVM;
už 2 GTIN 85 EUR + PVM, metinis mokestis – 70 EUR + PVM.
Jeigu GS1 sistemos naudotojui tampa reikalinga 3 ir daugiau GTIN ar kitos paslaugos, įsigalioja bendrosios šios sutarties nuostatos.

6.10. Įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50% neįgaliųjų arba pensininkų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, prisijungimo ir metiniai mokesčiai sumažinami 50%.

Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina savo prisijungimo prie GS1 sistemos prašymu bei pasirašydamos sutartį su asociacija „GS1 Lithuania“.
Mokesčiai patvirtinti asociacijos „GS1 Lithuania“ valdybos 2019 m. sausio 16 d. posėdyje, vadovaujantis asociacijos įstatų punktu 7.6.3.