Standartai | GS1 Lithuania

GS1 Standartai

Kaip veikia GS1 Standartai?
Tai bendra, multi-sektorinė, unifikuota tarptautinė standartų kalba, kas yra didelis privalumas įmonėms, teikiančioms paslaugas ne tik vietinėje, bet ir užsienio rinkose.

Techninį šių standartų įgyvendinimą kartu su GS1 organizacijomis atlieka suinteresuotos verslo kompanijos, kuriančios ir parduodančios ūkio subjektams įvairius šiais standartais paremtus programinius bei techninius sprendimus.

 
 

Identifikavimui

Pasauliniu mastu unikalūs

Identifikatoriai >


 
 
 

Nuskaitymui

Automatizuotas duomenų nuskaitymas

Brūkšniniai kodai >

EPC/RFID >

 
 
 
 

Naudojimui