GS1 Registrai

GS1 Registrų platforma (anksčiau GS1 Cloud) - tai didžiausias pasaulyje patikimos produktų informacijos šaltinis, padėsiantis įmonėms patenkinti šiuolaikinio skaitmeninio pasaulio lūkesčius. Vartotojai galės rasti prekių ženklų savininkų prekybininkams, e-parduotuvėms, internetinėms prekybos platformoms ir programėlėms pateiktus duomenis, kas padidins vartotojų pasitenkinimą ir pasitikėjimą. Padidėjęs duomenų efektyvumas ir vientisumas bus naudingas visiems pramonės sektoriams, įskaitant ir sveikatos apsaugą.

Kaip veiks GS1 Registrų platforma?

GS1 Registrai apjungs esamose GS1 duomenų bazėse (pvz. GDSN, GEPIR ir vietiniuose produktų kataloguose, kuriuos administruoja atskiros GS1 narės organizacijos) prekių ženklų savininkų pateiktus duomenis ir tiesiogiai surinktus produktų duomenis, kurie šiuo metu nėra prieinami esamuose šaltiniuose. Ši centralizuota duomenų bazė skirta talpinti dugiau nei 100 milijonų pasaulinių prekių vienetų numerių (GTIN), kartu su šešiais papildomais pagrindiniais produktų atributais, kurie pateikia vartotojams reikalingą patikimą informaciją apie konkretų produktą.

7 pagrindiniai produktų atributai apima:

GTIN - visuotinį prekės numerį, užkoduojamą brūkšniniu formatu
Prekės ženklą
Prekės aprašą etiketėje
Nuorodą į vidutinės rezoliucijos produkto atvaizdą (URL)
Tikslinę rinką
Įmonės pavadinimą
Produkto klasifikaciją

Kam buvo sukurta GS1 Registrų platforma ir kaip ji bus valdoma?

GS1 Registrų platforma buvo sukurtas patenkinti esamą GS1 naudotojų, prekybininkų ir prekių ženklų savininkų poreikį bei padedant įgyvendinti GS1 tikslą tapti patikimos informacijos apie gaminius šaltiniu. Šis sprendimas 2017 metais buvo vienbalsiai patvirtintas GS1 Generalinėje Asamblėjoje. GS1 Registrų platforma kuria ir valdo GS1 centrinis biuras, o GS1 narės organizacijos teiks paslaugas vietinėje rinkoje. Valdymą ir priežiūrą vykdo GS1 duomenų strategijos valdymo komitetas, specialusis komitetas, GS1 valdybos įsteigtas šiam tikslui.

Ar duomenų kokybė tikrinama prieš jiems patenkant į GS1 Registrų platformą?

Duomenis į GS1 Registrų platformą pateikia prekių ženklų savininkai, tiesiogiai susitarę su GS1 ir (arba) GS1 nare organizacija, taip užtikrinant, kad duomenys būtų gauti iš patikimo šaltinio. Tuomet atliekamas tam tikras jų loginis patikrinimas. Duomenys pateikiami viešai tik tada, kai jie gauna atitinkamą duomenų kokybės įvertinimą. Produktų duomenys turi atitikti tas pačias validavimo taisykles, kokios naudojamos ir priimant produktų duomenis į Visuotinį duomenų sinchronizavimo tinklą (GDSN)