GS1 Lietuvoje jau 25-eri metai

Šių metų pasaulinėje GS1 Asamblėjoje buvo pažymėta 25-ių metų GS1 standartų Lietuvoje vystymo ir platinimo sukaktis. GS1 organizacijos prezidentas kartu pasauinės GS1 valdybos pirmininke pasveikino Asociacijos GS1 Lithuania direktorę Giedrę Ražinskienę ir įteikė atminimo ženklą.