Brūkšninių kodų kokybė

Apskaitos ir atsiskaitymo už prekes sistemų darbo efektyvumas priklauso nuo paženklintų prekių numerių brūkšniniame kode kokybės, t.y. nuo galimybės juos greitai ir tiksliai nuskaityti. Siekiant, kad bet kokio tipo ar modifikacijos nuskaitymo prietaisu (skeneriu) jie būtų operatyviai nuskaitomi yra būtina, kad atspausdintų brūkšninių kodų simbolių parametrai atitiktų reikalavimus, išdėstytus atitinkamuose standartuose. Savo ruožtu šie standartai suderinti su visais standartais, reglamentuojančiais skenerių ir spausdintuvų parametrus bei kokybės vertinimo metodikomis.


Simbolikų (kodų tipų) standartai apibrėžia:

 • kodavimo algoritmus;
 • simbolių struktūras;
 • simbolių matmenis ir leistinas jų nuokrypas;
 • simbolių optinius parametrus (atspindžius nuo brūkšnių ir tarpų, jų santykius).

Tam tikrą kokybės įvertinimą galima atlikti, patikrinus simbolio nuskaitomumą skenuojant. Tačiau tai yra gana subjektyvus metodas, nes jis patvirtina, kad simbolis yra nuskaitomas tik šiuo konkrečiu prietaisu (skeneriu). Jų pagal parametrus (pav. jautrumą, skiriamąją gebą, nuskaitymo greitį, atstumą, dekodavimo programą ir kt.)yra labai įvairių. Nuo tų parametrų priklauso ir skenerio kaina. Savo ruožtu prekių ženklinimo brūkšniniais kodais tikslas yra tas, kad simboliai turi būti patikimai nuskaitomi bet kokiu, kad ir pačiu paprasčiausiu ir pigiausiu skeneriu. Todėl simbolio kokybę, t.y. atitikimą standarto reikalavimams, būtina įvertinti nustačius jo parametrus objektyviais metodais, išmatavus visus matmenis, optinius parametrus, paviršiaus defektus ir netolygumus.

Tai galima atlikti specialiu kontroliniu prietaisu – verifikatoriumi, kuris pagal specialią metodiką išmatuoja atskirus simbolio parametrus (dekodavimą, kontrastą, krašto kontrastą, atspindžių santykį, moduliaciją, defektus, dekoduojamumą) ir įvertina bendrą simbolio kokybę penkių balų sistemoje (4 –labai gera, 3 – gera, 2 – patenkinama, 1 – santykinai priimtina, 0 – visai bloga). Ši vertinimo metodika yra standartizuota, verifikatoriai yra atestuojami ir kalibruojami, todėl jų matavimų rezultatai labai patikimi ir visur pripažįstami. GS1 Lithuania brūkšninių kodų spausdinimo kokybės patikrinimą atlieka Vokietijos firmos REA Elektronik verifikatoriumi PC-SCAN. Norėdami patikrinti simbolių ant pakuotės ar etikečių kokybę, prašome kreiptis į mus.
Tačiau atlikti tokį pilną simbolio nuo kiekvienos etiketės ar pakuotės kokybės analizę yra praktiškai labai sudėtinga, pagrindinai dėl matavimo proceso brangumo. Tai būtinai turi būti atliekama įsisavinant naują technologinį procesą, derinant spausdinimo įrangą, parenkant naudojimui medžiagas, įvertinant pakuotės projektuotojo (dizainerio) darbą.

 
 


Atskirais atvejais, norint užtikrinti gerą atspausdinto brūkšninio kodo kokybę, galima vadovautis ir tam tikromis rekomendacijomis:

 • Brūkšninio kodo simbolio dydį reikia pasirinkti kuo didesnį, kiek tai leidžia standartai bei pakuotės ar etiketės matmenys, kadangi didinant mastelį (brūkšnių ir tarpų plotį) smarkiai didėja leistinos matmenų nuokrypos, t.y. palengvėja reikalavimai spaudai.
 • Ruošiant pakuotę ar etiketę spaudai būtina turėti kokybišką brūkšninio kodo simbolio originalą. Simbolį pagal užregistruotą prekės numerį reikia projektuoti naudojant atestuotą kompiuterinę programą, o jo spausdinimui (išvedimui) turi būti naudojamas labai tikslus įrenginys (tikslumas ne mažiau 2400 dpi), kuris užtikrintu aukštą originalo matmenų tikslumą (leistini brūkšnių ir tarpų matmenų nuokrypiai ±0,005 mm).
 • Brūkšnių ir tarpų (fono) spalva parenkama taip, kad, simbolį apšvietus raudonu nuskaitymo spinduliu, vaizdas būtų pakankamai kontrastingas. Tai patikrinti galima žiūrint į simbolio maketą per raudonos spalvos filtrą.
 • Nesusipratimų dėl atspausdintų simbolių kokybės nebus, jei užsakovai ir spausdintojai vadovausis standartu LST ISO/IEC 15420:2000 (arba anksčiau galiojusiu standartu LST EN 797+AC:1998). Šio standarto nuorodomis galima vadovautis ir bendraujant su užsienio įmonėmis.

Norint užtikrinti patikimą simbolių nuskaitymą reikia atsiminti, kad:

 • Brūkšninis kodas ant prekės turi būti kuo lygesnėje vietoje. Reikėtų vengti mažų diametrų ir gilesnių negu 12 mm įdubimų. Jei etiketė su BK simboliu bus klijuojama ant mažo diametro cilindro formos pakuotės, BK simbolis turėtų būti išdėstomas išilgai jo dedamosios. (t.y. "kopetėlių", o ne "tvorelės" orientacija).
 • Jei etiketė su simboliu papildomai uždengiama plėvele, ši plėvelė turi būti pakankamai skaidri ir prigludusi prie etiketės, kad skaitančio prietaiso šviesos spinduliai nebūtų išskaidomi.
 • Nuskaitantis spindulys neatsispindės nuo BK simbolio tarpų, jei jis atspausdintas tiesiai ant skaidrios plėvelės. Todėl, prieš spausdinant, plėvelės dalis po simboliu turi būti padengta šviesiais dažais.
 • Prekė turėtų būti paženklinta tik vienu BK simboliu. Priešingu atveju gali būti nuskaityti keli prekių numeriai, klaidingai fiksuojantys dar vieną pirkinį.
 • Prekių žymėjimui naudojant specialiu termo spausdintuvu atspausdintas lipnias etiketes (kokias spausdina ir elektroninių svarstyklių spausdintuvai) reikia atsiminti, kad atspaudas ant temperatūrai jautraus popieriaus išlieka kontrastingas tik ribotą laiko tarpą, be to jis labai jautrus įvairiems išoriniams pašaliniams poveikiams.